Specjalnie dla naszych nowych, jak i stałych Klientów przygotowaliśmy promocje, które mogą być źródłem oszczędności, a także innych korzyści wynikających ze współpracy z nami. Klikając na dowolny tytuł poznasz szczegóły wybranej oferty.

 • Dla nowych klientów Super Promocja!

  Abonament miesięczny 30 zł. - 10 Mb/s
  Abonament miesięczny Tylko 35 zł. - 15 Mb/s
  Nie czekaj, skorzystaj z promocji i stań się naszym szczęśliwym Klientem.
 • Podłączenie do naszej sieci na naszym sprzęcie, tylko 50 zł.

  Chcesz cieszyć się dostępem do szybkiego Internetu bez dodatkowych kosztów sprzętowych? Skorzystaj z naszej promocji. Udostępnimy swój sprzęt całkowicie za darmo.
 • Bezpłatny okres testowy 14 dni

  Bezpłatny, 14-dniowy okres testowy umożliwia dokładne przetestowanie usługi przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy. W okresie testowym sieć posiada pełną funkcjonalność.
 • Miesiąc abonamentu gratis

  Opłacając abonament za cały rok z góry, płacisz za 12 miesięcy + 1 miesiąc otrzymujesz gratis!
 • Aktywacja 0 zł

  Teraz każde nowe podłączenie do sieci jest PROMOWANE dwu tygodniowym korzystaniem z usług sieci za darmo. PŁACISZ za internet dopiero od 3-go tygodnia!

  PROMOCJA AKTYWACJA 0 zł. (z dnia 01 listopada 2006 r.)

  W ramach promocji AKTYWACJA 1 zł. zwanej dalej Promocją:
  - Nowi Abonenci sieci GryfNet mają możliwość podłączenia do profesjonalnej sieci GryfNet za kwotę 0 zł.
  - Jedynym warunkiem jest posiadanie przez abonenta sprzętu umożliwiającego przyłączenie do sieci (antena i karta wi-fi lub mieszkanie w bloku posiadającym już instalację kablową sieci GryfNet).
 • Po "znajomości"

  Teraz każde nowe podłączenie do sieci jest PROMOWANE dwu tygodniowym korzystaniem z usług sieci za darmo. PŁACISZ za internet dopiero od 3-go tygodnia!

  PROMOCJA PO ZNAJOMOŚCI (z dnia 01 listopada 2006 r.):
  1. W ramach promocji Po znajomości. zwanej dalej Promocją. Abonenci sieci mają możliwość uzyskania dodatkowego rabatu na abonament.
  2. Promocja trwa od dnia 01 listopada 2006 r. do odwołania. Przyznanie rabatu, do którego Abonent nabył prawo w okresie trwania promocji może nastąpić w późniejszym czasie. Firma EWAND zastrzega sobie prawo do wcześniejszego odwołania promocji.
  3. Definicje:
  a) Polecający — Abonent. posiadający łącze w sieci GryfNet
  b) Polecony — osoba, która w okresie trwania Promocji zawiera z Firmą EWAND nową umowę o świadczenie usług dostępu do sieci GryfNet na okres 12 lub 24 miesiące oraz wybiera jeden z planów taryfowych STANDARD, BIZNES, SPEED lub VIP
  4. Aby skorzystać z promocji Polecający i Polecony powinni podać dane osoby polecanej i polecającej.
  5. W ramach promocji:
  Za każdego Poleconego Polecającemu zostaje przyznane 100% rabatu na abonament za jeden pełen okres rozliczeniowy, w ramach posiadanego planu taryfowego (z zastrzeżeniem pkt 8 i 9) jednak nie więcej niż kwota 50 zł.
  6. Polecający może polecić nie więcej niż 10 osób.
  7. Rabat nie zostanie przyznany Polecającemu jeżeli:
  a. Polecony nie opłacił pierwszej faktury za usługi telekomunikacyjne;
  b. opóźnienie w płatności faktury Polecanego przekroczyło 7 dni. a rabat nie został jeszcze przyznany.
  c. jeżeli Polecony. przed przyznaniem rabatu przestał być Abonentem sieci GryfNet
  d. jeżeli Polecony przestał spełniać wymogi upoważniające go do skorzystania z promocji (np. zmienił plan taryfowy na plan taryfowy MINI).
  8. Polecający dodatkowo traci prawo do rabatu jeżeli:
  a. nie opłacił faktury za usługi telekomunikacyjne, opóźnienie w płatności faktury za usługi telekomunikacyjne przekroczyło 7 dni.
  b. Polecający przestał spełniać wymogi. upoważniające go do skorzystania z promocji (np. zmienił plan taryfowy na plan taryfowy MINI).
  9. Jeżeli Abonent korzysta z rabatów na Abonament, na podstawie odrębnych regulacji, rabaty opisane w ramach niniejszej Promocji przyznane zostaną po wygaśnięciu rabatów aktywnych w momencie udziału w niniejszej promocji (rabaty nie kumulują się).
  10. W stosunku do Polecającego. który w sposób opisany w niniejszych Zasadach polecił więcej niż 1 osobę, rabaty zostają przyznane w kolejności odpowiadającej kolejności dokonanych poleceń (rabaty nie kumulują się).
  11. Promocja łączy się z dowolną ofertą promocyjną. z wyłączeniem ofert, przyznających Abonentowi rabaty na abonament w wysokości innej niż 50%.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Copyright © 2023. GryfNet

Joomla Templates by Joomla-Monster.com